Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

VALO kv-koulutus

Valmennusta vientiin ja kansainvälistymiseen

Poikkeusaika on ajanut yritykset ennennäkemättömien haasteiden eteen ja herätellyt tarkastelemaan liiketoiminnan kestävyyttä ja kannattavuutta uudenlaisesta näkökulmasta. Yhden markkinan ollessa lähes täysin pysähdyksissä, jossain muualla kysyntää kuitenkin riittää. Tärkeä osa kasvua ja riskienhallintaa onkin hajauttaa liiketoimintaa useammalle markkinalle ja näin edistää yritystoiminnan jatkuvuutta myös epävakaissa olosuhteissa.

VALO kv-koulutus on ainutlaatuinen ja kokonaisvaltainen ohjelma, joka lisää yrityksen vientiosaamista sekä antaa erinomaiset valmiudet ja työkalut suunnitelmalliseen kansainvälistymiseen. On yrityksellänne sitten jo kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta tai olittepa vasta harkitsemassa kansainvälistymistä, on tämä koulutus teitä varten.

Koulutus on osa Etelä-Pohjanmaan kasvupalvelupilottia työvoima- ja yrityspalveluiden kehittämiseksi ja se on tarkoitettu pohjalaisille pk-yrityksille.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

 

Merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja viennin tueksi.

 

 

Laaja-alainen näkökulma yrityksen kansainvälistymiseen ja siihen liittyviin toimenpiteisiin.

 

Kattava analyysi yrityksen nykytilasta sekä apua olemassaolevien vahvuuksien ja kehityskohteiden valjastamiseen liiketoiminnan kasvattamiseksi

Hyödyt

VALO kv-koulutukseen osallistuvat yritykset oppivat hyödyntämään yrityksen koko olemassa olevan potentiaalin sekä saavat mahdollisuuden löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koulutus antaa yrityksille erinomaiset valmiudet kv-liiketoiminnan aloittamiseksi tai sen kasvattamiseksi uusille markkinoille.

Keinoja yritysten kokonaisvaltaisen vientiosaamisen lisäämiseksi
Yrityskohtainen analyysi yrityksen nykytilasta, vahvuuksista ja kehityskohteista
Vauhtia kehittämiseen yrityskohtaisilla kansainvälistymiseen tähtäävillä toimenpiteillä
Edistää suunnitelmallisuutta kansainvälistymisessä

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu pohjalaisille pk-yrityksille, joilla on kasvupotentiaalia ja kasvuhalua. Yritys voi olla vientiä vasta aloittamassa oleva, start-up, jolla on heti vahva globaali pyrkimys tai jo viennistä kokemusta omaava organisaatio, joka haluaa laajentaa uusille markkinoille tai lisätä osaamista.

Osallistuja voi olla yrityksessä toimiva vienti- ja kansainvälistymistoimia suunnitteleva tai kehittävä avainhenkilö.

Kv-analyysi

Ennen ohjelman alkua tehdään kansainvälistymisnäkökulmasta analyysi, josta saa kokonaiskuvan liiketoiminnan nykytilasta, tulevaisuuden kansainvälistymisetavoitteista sekä kehittämisen ja resurssien painopisteistä. Kv-analyysi koostuu lyhyistä fasilitoiduista workshopeista. Verkossa toteutettavaan maksuttomaan kv-analyysiin voi osallistua myös ennen ohjelmaan ilmoittautumista ja ohjelman ostopäätöksen voi tehdä vasta kv-analyysin jälkeen.

Sisältö ja aikataulu

VALO kv-koulutuksessa käsitellään globaaleja markkinoita ja strategisia partneruuksia, kansainvälisen liiketoiminnan suunnittelua, ennakointia ja seurantaa sekä kasvumarkkinoinnin ja -myynnin strategioita.

Vapaavalintaisten teemapäivien kautta on lisäksi mahdollista perehtyä myös muihin yritykselle ajankohtaisiin teemoihin.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta