Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Liiketoimintaosaaminen visuaalisen viestinnän ammattilaisille

Valmennus viestintä- ja muotoilualan ammattilaisille

Visuaalisen viestinnän toimintaympäristön murros tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille, joilla on strategista näkemystä tulevaisuuden kilpailueduista sekä toimeenpanokykyä.

Liiketoimintaosaaminen visuaalisen viestinnän ammattilaisille on valmennusohjelma, joka lisää viestinnän ammattilaisten kykyä liiketoiminnan ja -kaupallistamisosaamisen osalta Tavoitteena on oppia tuotteistamaan osaamista laajemmiksi palvelukokonaisuuksiksi ja kasvavaksi liiketoiminnaksi.

Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden paneutua yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa strategisen johtamisen avainteemoihin ja verkostoitua muiden kokeneiden osaajien kanssa.


Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Grafia ry:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa TäsmäKoulutus-hankkeena.

  • TäsmäKoulutus on ELY-keskuksen rahoittamaa yhteishankintakoulutusta, ja järjestetään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa.
  • Työ- ja elinkeinohallinto maksaa merkittävän osan koulutusten kustannuksista, yrityksen rahoitusosuus on yrityskoosta riippuen 1 950 € (30%) –  3 250 € (50%).

Kysy lisätietoja

 

Valmennuksen hyödyt

Valmennuksen tavoitteena on kouluttautua yritystoiminnan perusteisiin ja siihen, kuinka konseptoida, hinnoitella ja kaupallistaa osaamistaan sekä rakentaa sen pohjalta kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa. Lisäksi valmennus verkostoitumista ja yhteistyötä alan liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun näkökulmasta.

Syvennät liiketoimintaosaamistasi ja kykyäsi konseptilähtöiseen kaupalliseen ajatteluun
Vahvistat osaamistasi tuotteistamisessa ja palvelukokonaisuuksien suunnittelussa sekä niiden kaupallistamisessa
Herättelet kokonaisvaltaista kaupallisesta ajatteluasi
Otat haltuun työkalut, joiden avulla tuotteistat osaamisesi kasvavaksi liiketoiminnaksi

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu visuaalisen viestinnän suunnittelijoille ja heidän organisaatioilleen. Kohderyhmänä on viestintä- ja muotoilualan ammattilaiset, kuten esimerkiksi graafiset suunnittelijat, kuvittajat, markkinointiviestinnän ja sähköisen kuvaviestinnän suunnittelijat, lehtien ja kirjojen ulkoasusuunnittelijat sekä alan opettajat ja tutkijat.

Sisältö ja aikataulu

Rakenne

Lähipäivät

Viisi kahden päivän lähijaksoa

Itsenäistä opiskelua

Välitehtäviä ja itsenäistä opiskelua 10 päivää

Oman liiketoimintamallin työstö

Oman liiketoimintakonseptin työstäminen ja vertaissparraus koko koulutuksen ajan

Opintokokonaisuudet

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta