Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Liiketoimintaosaaminen visuaalisen viestinnän ammattilaisille

Valmennus viestintä- ja muotoilualan ammattilaisille

Visuaalisen viestinnän toimintaympäristön murros tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille, joilla on strategista näkemystä tulevaisuuden kilpailueduista sekä toimeenpanokykyä.

Liiketoimintaosaaminen visuaalisen viestinnän ammattilaisille on valmennusohjelma, joka lisää viestinnän ammattilaisten kykyä liiketoiminnan ja -kaupallistamisosaamisen osalta. Tavoitteena on oppia tuotteistamaan osaamista laajemmiksi palvelukokonaisuuksiksi ja kasvavaksi liiketoiminnaksi.

Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden paneutua yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa strategisen johtamisen avainteemoihin ja verkostoitua muiden kokeneiden osaajien kanssa.


Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Grafia ry:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa TäsmäKoulutus-hankkeena.

Grafia ry. tukee jäsentensä osallistumista valmennukseen 1000 €:n apurahalla.

 • TäsmäKoulutus on ELY-keskuksen rahoittamaa yhteishankintakoulutusta, ja järjestetään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Aalto ENT hakee TäsmäKoulutustukea ELY-keskukselta hakemusten perusteella. Mikäli ELY-tukea ei myönnetä, voi osallistuja peruuttaa osallistumisensa halutessaan.
 • Työ- ja elinkeinohallinto maksaa merkittävän osan koulutusten kustannuksista, yrityksen rahoitusosuus on yrityskoosta riippuen 1 950 € (30%) –  3 250 € (50%).

TäsmäKoulutustuki määräytyy yrityskoon perusteella porrastetun mallin mukaan:

 • Pieni työnantaja (enintään 49 työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 M€)
  • Työnantajan maksuosuus 30 % ja TE-hallinnon maksuosuus 70 %
 • Keskisuuri yritys/työnantaja (50 - 249 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 M€ tai taseen loppusumma enintään 43 M€ )
  • Työnantajan maksuosuus 40 % ja TE-hallinnon maksuosuus 60 %
 • Suuri yritys/työnantaja (vähintään 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto yli 50 M€ tai taseen loppusumma yli 43 M€)
  • Työnantajan maksuosuus 50 % ja TE-hallinnon maksuosuus 50 %

Lisätietoja TE-palvelujen verkkosivuilla.

Lataa esite Kysy lisätietoja

 

Valmennuksen hyödyt

Valmennuksen tavoitteena on kouluttautua yritystoiminnan perusteisiin ja siihen, kuinka konseptoida, hinnoitella ja kaupallistaa osaamistaan sekä rakentaa sen pohjalta kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa. Lisäksi valmennus tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteistyöhön alan liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun näkökulmasta.

Syvennät liiketoimintaosaamistasi ja kykyäsi konseptilähtöiseen kaupalliseen ajatteluun
Vahvistat osaamistasi tuotteistamisessa ja palvelukokonaisuuksien suunnittelussa sekä niiden kaupallistamisessa
Herättelet kokonaisvaltaista kaupallisesta ajatteluasi
Otat haltuun työkalut, joiden avulla tuotteistat osaamisesi kasvavaksi liiketoiminnaksi

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu visuaalisen viestinnän suunnittelijoille ja heidän organisaatioilleen. Kohderyhmänä on viestintä- ja muotoilualan ammattilaiset, kuten esimerkiksi graafiset suunnittelijat, kuvittajat, markkinointiviestinnän ja sähköisen kuvaviestinnän suunnittelijat, lehtien ja kirjojen ulkoasusuunnittelijat sekä alan opettajat ja tutkijat.

Sisältö ja aikataulu

Rakenne

Lähipäivät

Viisi kahden päivän lähijaksoa

Itsenäistä opiskelua

Välitehtäviä ja itsenäistä opiskelua 10 päivää

Oman liiketoimintamallin työstö

Oman liiketoimintakonseptin työstäminen ja vertaissparraus koko koulutuksen ajan

Opintokokonaisuudet

Kouluttajat

Valmennuksessa kouluttavat muun muassa seuraavat asiantuntijat. Tämä lisäksi valmennukseen kuuluu case-puheenvuoroja, jotka julkaistaan tällä sivulla.

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, keinoäly markkinoinnissa, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisten vuosien aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat). Parhaillaan Huhtala työskentelee TEKESin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa, joka käsittelee keinoälyä markkinoinnissa sekä useissa pienemmissä, yrityskohtaisissa tutkimusprojekteissa liittyen palvelumuotoiluun.

Huhtala väitteli syksyllä 2017 kauppatieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksella innovaatioiden johtamisesta.

Pia Lappalainen

Dosentti Pia Lappalainen on tekniikan tohtori ja filosofian maisteri. Hän on erikoistunut tuottavuustutkimukseen, suorituksen mittaamiseen, henkilöstöjohtamiseen, johtamisviestintään, työhyvinvointiin ja konfliktin hallintaan.

Lappalainen on Aalto EE:n Senior Advisor ja hänellä on Maanpuolustuskorkeakoulussa Suorituksen johtamisen ja työyhteisön konfliktinhallinnan dosentuuri, ja LUT-yliopistossa Suorituskyvyn johtamisen ja esimiesviestinnän dosentuuri. Sen lisäksi, että hän luennoi Aalto-yliopistossa, hän työskentelee ohjelmajohtajana Helsingin yliopistossa ja johtoryhmäkonsulttina yrityksissä. Hän toimii myös sovittelijana työelämän ristiriitatilanteissa.

Mikko Hänninen

KTT Mikko Hänninen toimii tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. 

Mikko Hännisen erityisosaaminen löytyy digitalisaation parista. Hän on erityisesti keskittynyt ymmärtämään miten yritykset luovat arvoa asiakkaille uusien digitaalisten liiketoimintamallien avulla, sekä miten näitä liiketoimintamalleja johdetaan. Data ja datapohjainen liiketoiminta on hänen osaamisensa keskiössä.

Mikon tutkimus keskittyy ymmärtämään digitalisaation ja uusien digitaalisten liiketoimintamallien vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn, sekä laajemmin uusien markkinointi- ja myyntikanavien, kuten alustatalouden, vaikutuksia ympärillä olevaan yhteiskuntaamme. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt ymmärtämään näitä asioita tutkimalla sekä kasvuyrityksiä että monikansallisia jättejä muun muassa vähittäiskaupan alalla. Mikon tutkimusta on julkaistu tieteellisissä aikakauslehdissä, jonka lisäksi Mikko kommentoi ahkerasti digitalisaatioon liittyviä aiheita eri medioissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta