Aalto ENT tarjoaa globaalisti ratkaisuja sisäisen yrittäjyyden (intrapreneurship) kehittämiseen ja auttaa tuomaan yrittäjämäisen tekemisen kulttuurin myös suuriin organisaatioihin. Corporate Startup -ohjelma valtuuttaa työntekijät kehittämään ja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuottavat arvoa yrityksen sidosryhmille.

Corporate Startup: mikä se on?

Corporate Startup -ohjelma valtuuttaa yrityksen tiimit omaksumaan start-up-yrityksille ominaisia käytöntöjä ja käynnistämään yrittäjämäisen kulttuurin kehittymisen organisaatiossaan. Ohjelmassa on kokeellinen lähestymistapa kehittämiseen ja se pohjautuu Steve Blankin kehittämään Lean Launchpad - menetelmään. Ohjelma innostaa tiimit etsimään yritykselleen skaalautuvia liiketoimintamalleja sekä rohkaisee innovoimaan, testaamaan ja kehittämään asiakaslähtöisiä liikeideoita, uusia tuotteita ja palveluja.

Miten se toimii?

Radikaaleja liiketoimintamahdollisuuksia hakevat organisaatiot oppivat ohjelmassa epäonnistumaan harvemmin ja kohtuullisemmilla investoinneilla. Corporate Startup -menetelmä perustuu ketterään kehittämiseen ja asiakkaslähtöisyyteen, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Menetelmä yhdistää asiakkaan ja liiketoimintamallin samanaikaisen kehittämisen.

Tiimit saavat kussakin tapaamisessa palautetta valmentajilta ja mentoreilta, jotka ovat tyypillisesti sarjayrittäjiä, riskirahoittajia ja bisnesenkeleitä.  

Monialaiset tiimit ovat Corporate Startup -ohjelman sydän. Tiimit muodostetaan ennen ohjelman alkua ja niiden muodostamisen perusteita ovat sitoutuneisuus, tiimi kokonaisuutena ja idean skaalautuvuus.

Kenelle se on tarkoitettu?

Ohjelma soveltuu erityisesti yrityksille, jotka haluavat valtuuttaa tiiminsä työskentelemään entistä yrittäjähenkisemmin ja etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Osallistujat saavat vahvemmat taidot asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä haastavat itseään toimimaan entistä yrittäjämäisemmin ja ketterämmin.

Mikä on rakenne?

Ohjelman kesto on joustava aina viidestä kymmeneen viikkoon ja se räätälöidään kunkin yrityksen tilanteeseen ja tarpeeseen.

Toimiiko se?

Corporate startup -ohjelma toivottaa tervetulleeksi menestyksennälkäiset ja innovatiiviset ryhmät. Kysy lisätietoa.